Vissza a főoldalra
 
     
Kik vagyunk?ProgramunkCsatlakozz!AktualitásokMagazinKapcsolat
Makai István az RPT elnöke
Az RPT-ről
RPT a médiában
Letöltések
 
 
A Roma Polgári Tömörülés hitvallása és küldetése
Közös felemelkedésünk útját Magyarország 21. századi polgárosodása jelenti. A magyarországi romatársadalom integrációjának csak ez adhat méltó, közös boldogulásunkat szolgáló kereteket.

A tisztes polgári jólét társadalmi szintű biztosítása olyan cél, amelyért érdemes a többséghez és a kisebbséghez tartozóknak összefognia. Ezért bizton kijelenthetjük: a magyarországi romakérdés nem egyszerűen szegénykérdés, így megoldását sem szabad pusztán a szociális segélyezés szintjére redukálni.

A hazai romatársadalom tagjainak elsősorban nem segélyekre, hanem egyenlő esélyekre van szüksége. Különös tekintettel arra, hogy a segélypolitika jelenlegi kereteinek fenntartása örökös szegénységre kárhoztatja a romákat. Ez az út nem vezet sehová. Az integráció leghatékonyabb receptjét az oktatásban, a szakképzésben és a felsőfokú továbbtanulásban való részvétel ösztönzése, és a munkavállalás széleskörű lehetőségeinek megteremtése jelenti. Az elmúlt húsz évben mindebből vajmi kevés adatott meg a romatársadalom tagjainak. Így lettek a romák a rendszerváltozás egyik legnagyobb veszteseivé. Egy olyan társadalmi csoport tagjaivá, akiknek immár az előítéletek és a kirekesztés szemléletét képviselőkkel is szembe kell nézniük.

A baj nagy. Nem hagyhatjuk tovább mélyülni az embereket egymástól elválasztó szakadékot. Mi, a Roma Polgári Tömörülés tagjai és támogatói, és velünk együtt mindazok, akik osztják az egyetemes emberi és polgári értékeket, elszántak vagyunk abban, hogy lépésről lépésre haladva elinduljunk a felemelkedés útján. Elszántak vagyunk abban, hogy a szakadékok mélyítése helyett hidakat építsünk a különböző társadalmi csoportok között. Hiszünk a jóérzésű és jóakaratú emberek összefogásában. Hiszünk abban, hogy mi, Magyarország egyenrangú és egyenjogú polgárai, romák és nem romák egy békés, felemelkedő, értékeire és közösségeire büszke, polgárosodó Magyarországot teremthetünk. Hiszünk abban, hogy mindehhez már most, a jelenben hozzá kell látnunk, hiszen múltunk közös lesz a jövőben is.

Irányelveink

A romakultúra és a romatársadalom ismerete nélkül nem lehet romákat segítő programokat megvalósítani. Az RPT világos, átlátható, tiszta programokat kezdeményez, amik monitoring rendszerrel nyomon követhetőek, elszámolhatóak. Hangsúlyozzuk, hogy a társadalmi felelősségvállalás nem egyoldalú, nem csak a többségi társadalom dolga, hanem egyenrangú partnerek viszonya, ahol nincs alá-fölé rendeltség. A felgyülemlett gondok és feszültségek megoldása nem világmegváltó tervekkel, hanem megannyi apró, de gondosan megtervezett lépéssel segíthető elő.

Értékközpontú gondolkodás – emelkedő társadalom
A magyarországi cigánykultúra számos olyan értéket hordoz (például az idősekről való gondoskodás, az összetartozás, a szolidaritás, a családközpontúság, a gyermekszeretet) amelyek mindenki számára példaértékűek lehetnek. A többségi társadalommal a kölcsönös értékek megismerésére és elfogadására törekszünk. Meggyőződésünk, hogy a társadalmon belüli csoportok egymás elfogadását csakis a másik értékeinek megismerésével tudják elérni. Csak a mindkét fél számára kölcsönös előnyökkel járó együttműködés adhat a társadalomnak erős és konstruktív alapot az együttéléshez.

Teret a tudásnak, teret a munkának!
A pályakezdők munkanélkülisége a felsőoktatásból kikerülő roma frissdiplomásokat fokozottan sújtja, ezért a pályakezdők elhelyezkedését támogató programokra van szükség. A romatársadalom tagjait ösztönözni kell az oktatásban való részvételben, tudatosítani kell bennük és az egész társadalomban, hogy a polgárosodás alapját a tudás, a tehetség és a szorgalom társadalmi megbecsülése jelenti. Kiemelkedően fontosnak tartjuk a roma foglalkoztatás megerősödését, munkahelyek teremtését. A tartós munkanélküliségbe süllyedt romákat vissza kell vezetni a munkaerőpiacra, és ennek keretében biztosítani kell számukra a tartós elhelyezkedés lehetőségét is. Fontos, hogy a közélet különböző területeire kiművelt, professzionális, szakmájukhoz értő roma vezetők is bekerülhessenek. Célunk ennek a folyamatnak a megerősítése és kiszélesítése. Az RPT nem csak politikai, hanem a szakmai érdekképviseletre is berendezkedett, mind a többségi társadalom, a civil- és a gazdasági szféra felé nyitott.

Roma szociális térképre van szükség!
Hogy meghatározhassuk, milyen programokra van szükség, el kell készítenünk Budapest roma szociális és egészségügyi térképét. A rendszerváltás óta nem volt ilyen felmérés, nincsenek pontos adatok arról, mennyi a főváros roma lakossága, és ez hogy oszlik meg kerületenként, nem állnak rendelkezésre demográfiai adatok. Tényleges kórkép, reprezentatív minta alapján készült felmérés kell a fővárosról, ezek eredménye alapján indíthatók csak célzott programok. Egy ilyen adatbázis kiindulópontul szolgálhatna a kerületeknek is.

A világ változik, vele kell változzunk mi is!
A társadalmi integráció elősegítése érdekében a romakultúra többségi társadalom számára is példamutató tradicionális értékeinek megőrzése mellett a romacsaládok körében is összetett, érezhető minőségi életformaváltásra és szemléletváltozásra van szükség. Célunk ennek elősegítése. Arra törekszünk, hogy programjaink azokhoz is eljussanak, akikre a meglévő intézményrendszere már nem képes odafigyelni, és így ott is változást érjünk el, akikről már lemondott a társadalom. Programjaink és céljaink elérése érdekében keressük az együttműködési lehetőségeket a gazdasági társaságokkal, hazai és nemzetközi cégekkel. Esélyegyenlőséget kívánunk teremteni olyan roma vállalkozók számára, akik megfelelnek a versenyképesség feltételeinek.

Amit már megtettünk: legutóbbi sikereink

Társadalmi Elnökséget alapítottunk
Az RPT megalakította a Társadalmi Elnökséget azzal a céllal, hogy a magyar gazdasági elitet összefogja, tapasztalatait egyesítse és hasznosítsa a társadalmunkat égető problémák megoldására. A Társadalmi Elnökség tagjai olyan gazdasági vezetők, akik elkötelezett és példaértékű támogatói a magyarországi romák felzárkóztatásának. Szerepvállalásuk és példamutatásuk felbecsülhetetlen értékű.

RPT Palánta Programot indítottunk
„Ki mint vet, úgy arat”, tartja a közmondás. Az RPT programjában kiemelten helyet kap a hátrányos helyzetű gyermekekre való odafigyelés. Az életben való boldoguláshoz vezető út számukra még göröngyösebb, ezért az RPT igyekszik kiemelt figyelmet szentelni nekik, és célzott programokkal segíteni őket a helytállásban.

MunkaTárs Mentor Programot indítottunk
A tartósan munkanélküli emberek munkaerőpiacra történő visszavezetése és ott tartása nem csupán a munkalehetőségek számától függ. Sokan szociális környezetükből vagy pszichés állapotukból kifolyólag nincsenek álláskeresési fázisban. Mint minden súlyos társadalmi problémát, ezt is komplexen kell kezelni. Nagyon hatékonynak bizonyul a MunkaTárs Mentor Programunk a valós piaci, munkahelyi igények és az egyéni képességek összhangjára törekedve igyekszik a hátrányos helyzetű, de szorgalmas és törekvő, a munkavállalás iránt elkötelezett személyeket felzárkóztatni, számukra egyenlő esélyeket biztosítani.

RPT Gyakornoki Programot indítottunk
Dinamikusan fejlődő társadalmi szervezetünk hasznos gyakornoki terep azoknak a leendő szakembereknek, akik a roma kisebbség integrálását közösen, a romákkal együtt képzelik el. A gyakornoki program egyedülálló és gyakorlati betekintést enged a folyamatba, ahogy egy új mozgalom, egy közösségszervező erő csapattá alakul, céljául tűzve hogy rövid időn belül a döntéshozói mechanizmus részévé váljon. Gyakornokaink aktív szereplőivé válhatnak azoknak a lépéseknek, miként az RPT a társadalmi felelősségvállalás jegyében új politikai artikulációt szervez és Makai István vezetésével megugorja a gátakat az előítéletekkel szemben.
 
   
 
Figyelmébe ajánljuk
Makai István köszöntője
Caramel: Együtt
II. Roma-magyar véradó nap
Roma-magyar közös ebéd
Egy közös asztal mellett elfogyasztott ebédre és egy jóízű beszélgetésre szeretnénk meghívni Önt. Egy asztalnál ülve könnyebben megérthetjük és megismerhetjük egymást…
Hm... Ez érdekel!
A közoktatásról
Úgy véljük, a romákat érintő súlyos előítéletek és a hazai cigányságot sújtó hátrányok csökkentéséhez, megszüntetéséhez az oktatás és képzés jelenti az egyik legfontosabb esélyteremtési, esélykiegyenlítési lehetőséget…
Hm... Ez érdekel!
 
             
Webmesterünk a közös jövő!
Címünk: 1073 Budapest, Barcsay u. 11. Tel.: (06-1) 789-0517 Fax: (06-1) 789-0518
E-mail címünk: info@rptinfo.hu
 
English